Projectbegeleiding administratie software


Dikwijls is de klant de speelbal van zijn software leveranciers, met te dure onderhoudscontracten & loze “druk op de knop” beloftes.  Een onafhankelijke business consultant zoals Marc Cuvelier van MCU Solutions kan orde op zaken stellen binnen uw administratie software en u, via objectieve analyse & optimalisatie-voorstellen, de juiste keuze helpen maken bij uw software projecten en overgang naar nieuw ERP systeem.

Chris Slabbinck, firma Gravelart, Ecco Products & Chris Slabbinck Transport, zegt: “Ons bestaande maatwerk administratie en Venice boekhoudpakket voldeden niet meer aan de vereisten van een modern KMO management.  Met Marc Cuvelier vonden we eindelijk een objectief klankbord voor onze administratie noden, in tegenstelling tot veel leveranciers die meestal eigen software pushen.  Zijn grondig uitgewerkte analyse en optimalisatievoorstellen (betaalbaar via KMO-portefeuille)  vormen nu nog steeds de leidraad voor de verdere maatwerkprogrammatie & integratie met  het nieuwe BOB boekhoudpakket.”

Efficiënter werken met uw administratie software:

  1. “Proper” zetten van uw klanten/artikel database & gelinkte rapporteringstools
  2. Betere integratie van uw voorraadbeheer,  orderadministratie & boekhouding  (geen dubbele ingave & “first time right”)
  3. Sneller en correcter factureren met de juiste prijs & winstmarge, aan een minimale administratiekost

Uw administratie software moet voor u werken en niet omgekeerd!

Indien interesse, aarzel niet om Marc Cuvelier van MCU Solutions te contacteren.