Analyse van commercieel beheer door business consultant Marc Cuvelier


Een analyse van uw commercieel beheer bestaat uit een aantal stappen.  Eerst bepalen we samen de algemene bedrijfsdoelstellingen waaraan het commercieel beheer moet aan beantwoorden.  Hierin moet dan gekaderd:  Kan ik tot een correcte omzet & winst analyse komen (met correcte basisdata)? Hoe kunnen we meer winst maken?  Hoe genereren we minder algemene kosten?  Bovendien moet de gefactureerde omzet dan ook liefst zo snel mogelijk betaald geraken.  Bij een van de klanten van Marc Cuvelier van MCU Solutions waren de vooropgestelde doelen de volgende…

Read more…